Przejdź do treści
NACHBEBEN EINER ZÄSUR IN DER INTERKULTURELLEN LITERATUR/KULTURPRAXIS WSTRZĄSY WTÓRNE CEZURY 1989/90
Data/Czas: 03/12/2021 - 04/12/2021 | 14:00-14:00
Lokalizacja: | |

Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza, Europejskie Centrum Solidarności: Międzynarodowe warsztaty interdyscyplinarne WSTRZĄSY WTÓRNE CEZURY 1989/90 W LITERATURZE I PRAKTYCE INTERKULTUROWEJ. DOŚWIADCZENIA FORMACYJNE POKOLENIA PRZEŁOMU / NACHBEBEN EINER ZÄSUR IN DER INTERKULTURELLEN LITERATUR UND KULTURPRAXIS. FORMATIONSERLEBNISSE EINER UMBRUCHSGENERATION, GDAŃSK, 3.-4. DEZEMBER 2021. Spotkanie interdyscyplinarnego networku skupi badaczy zajmujących się fenomenem interkulturowości w różnych dziedzinach życia społecznego (literaturze, języku, teatrze i szeroko pojmowanej kulturze).

Przedmiotem refleksji – literaturoznawców, antropologów kultury, teatrologów i socjolingwistów z Austrii, Japonii, Niemiec, Polski i Rosji − są konsekwencje przełomu demokratycznego 1989/90 w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w wymiarze tożsamości i literatury interkulturowej. W centrum zainteresowania są aktorzy życia społecznego (przede wszystkim twórcy kultury) dwóch generacji, którzy doświadczyli cezury jako dzieci lub młodzi dorośli, wkraczający w życie społeczne w nowym porządku Europy. Szczególną grupę twórców stanowią autorzy literatury interkulturowej, których jako dzieci wywieziono na Zachód Europy, w tym w ramach emigracji solidarnościowej lat 1980. z Polski.

 

Organizatorzy: Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG i Pracownia Badań nad Interkulturowością w Literaturze i Teatrze (Instytut Filologii Germańskiej / Wydział Filologiczny / Uniwersytet Gdański), International Border Studies Center UG,

 

Partnerzy: Europejskie Centrum Solidarności i Austriackie Forum Kultury w Warszawie
języki konferencji: PL i DE
forma: hybrydowa
zgłoszenia: izabela.braun-gwiazdowska@ug.edu.pl
więcej: www.narracjepogranicza.eu

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.