Przejdź do treści
Na Wschodzie bez zmian? Orientalizacja we współczesnej Polsce
Data/Czas: 20/03/2023 | 18:00-18:00
Lokalizacja: | |

Kolegium Europy Wschodniej, Heinrich-Böll-Stiftung Warszawa i Państwowe Muzeum Etnograficzne: Orientalizacja to dyskurs „definiujący” negatywnie kultury, religie, narody i grupy społeczne poprzez utożsamienie ich ze Wschodem (Orient) w opozycji do Zachodu (Okcydent). Dzisiaj orientalizacja występuje na dużą skalę w przestrzeni publicznej w Polsce, szczególnie w kontekście kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej oraz rosyjskiej agresji na pełną skalę przeciw Ukrainie. Ma ona istotny wpływ na polskie społeczeństwo i politykę zagraniczną. Dyskusja na ten temat jest jednak w Polsce bardzo ograniczona. Tym bardziej warto wziąć udział w naszej debacie „Na Wschodzie bez zmian? Orientalizacja we współczesnej Polsce”. W jej trakcie zostanie zaprezentowany raport pod tym samym tytułem autorstwa Adam Balcera.

W panelu wystąpią:
Adam Balcer, dyrektor programowy, Kolegium Europy Wschodniej, autor publikacji o
islamie w basenie Morza Czarnego i Wielkim Stepie.
Prof. Ola Hnatiuk, wykładowczyni Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, członkini ukraińskiego i polskiego PEN Clubu, autorka publikacji o historii i kulturze Ukrainy.
Dr Ludwika Włodek, wykładowczyni Studium Europy Wschodniej UW, autorka publikacji o Azji Centralnej i muzułmanach we Francji.
Debatę będzie można oglądać również online na Facebooku i Youtubie Kolegium Europy Wschodniej.

PROGRAM
18:00-18:10 Przywitanie
Robert Zydel
Joanna Maria Stolarek
18:10-18:30 Wprowadzenie do debaty i prezentacja raportu
Adam Balcer
18:30-19:45 Debata
Moderacja: Robert Zydel
Ola Hnatiuk
Ludwika Włodek
Adam Balcer

Wydarzenie organizujemy wspólnie z Fundacją im. Heinricha Bölla (biuro w Warszawie) oraz Państwowym Muzeum Etnograficznym.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach grantu operacyjnego zatytułowanego „Ochrona wartości europejskich. Wzmacnianie i budowanie demokracji europejskiej poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom, które umniejszają wartościom UE i niwelowanie istniejących podziałów”. Finansowany w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) oraz Komisję Europejską.

KEW

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.