Przejdź do treści
Migranci przymusowi z Europy Wschodniej
Data/Czas: 04/07/2023 | 18:00-19:00
Lokalizacja: | |

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie: Jakie problemy migrantów przymusowych z Europy Wschodniej należy pilnie rozwiązać i kto może pomóc? Jaka przyszłość czeka migrantów przymusowych z Europy Wschodniej? Na to i więcej pytań w rozmowie z Adamem Porębą odpowie znamienity ekspert!


dr Andrzej Szabaciuk – Pełnomocnik JM Ks. Rektora KUL ds. Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów.
Adiunkt w Katedrze Studiów Wschodnich, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych.
Absolwent historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz słuchacz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. W październiku 2011 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską z historii nowożytnej. W tym samym miesiącu rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Studiów Wschodnich Instytutu Politologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 1 marca 2012 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki wschodniej. Głównie wokół polityki migracyjnej, etnicznej i religijnej państw poradzieckich, sytuacji mniejszości narodowych i religijnych na Wschodzie oraz roli Kościoła katolickiego w życiu społeczno-politycznym państw dawnego bloku wschodniego.
Start transmisji już we wtorek 4 lipca 2023 roku o godz. 18:00 na profilu Facebook #RODMRzeszów.

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.