Przejdź do treści

Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923

Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923
Data/Czas: 22/11/2018 - 23/11/2018 | 00:00-23:59
Lokalizacja: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego | Szewska 49 | Wrocław

Międzynarodowa konferencja naukowa

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923, która odbędzie się w dniach 2223 listopada 2018 roku.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie setna rocznica zakończenia I wojny światowej oraz odzyskania przez Polskę niepodległości. Intencją organizatorów jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na kształtowanie się wschodniej granicy państwa polskiego w kontekście procesów państwowotwórczych narodów formujących się na gruzach Imperium Rosyjskiego oraz Austro-Węgierskiego.

W wyniku I wojny światowej nastąpił ostateczny rozpad dotychczasowego „ładu wiedeńskiego”, który nie tylko wymusił poszukiwanie innych dróg porozumienia, ale także stworzył warunki dla nowych państw, które powstawały na podwalinach XIX-wiecznych procesów narodowotwórczych. Klęska zaborców przyniosła Polsce upragnioną niepodległość, jednak „przebudzenie” narodów, które pozostawały częścią I Rzeczpospolitej, doprowadziło do rewizji dotychczasowych relacji i przyjęcia całego spektrum postaw; od współpracy i akceptacji do konfliktu. Ogromną rolę odegrały tu przeobrażenia wewnętrzne w Rosji i Niemczech, które stały się wrogiem bądź sojusznikiem w dążeniach niepodległościowych młodych republik. Nie bez znaczenia były także uwarunkowania międzynarodowe i stanowiska państw zachodnich.

Proponujemy, aby podczas obrad poruszyć następujące aspekty:

1) w obliczu nowego układu sił w Europie:

– klęska Niemiec, rozpad Imperium Rosyjskiego i Austro-Węgier;

– „wybijanie się na niepodległość”; proces budowania nowych struktur państwowych na tle sytuacji międzynarodowej;

– wpływ postanowień międzynarodowych na przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej: (traktat brzeski, orędzie Wilsona, Traktat Wersalski, Traktat Ryski, posiedzenia Rady Ambasadorów);

2) młode państwa i ich problemy wewnętrzne:

– aspekt polityczny (konflikty wynikające z różnych koncepcji i metod działania, budowa aparatu państwowego);

– aspekt militarny (walki o granice państwowe, aprowizacja wojsk, współpraca militarna);

– aspekt gospodarczy ((od)budowa ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa);

– aspekt społeczny (postawy ludności, problem tożsamości narodowej, życie codzienne);

3) realizacja dążeń niepodległościowych a relacje międzypaństwowe:

– aspiracje polityczne i koncepcje kształtowania granic państwa a stosunki z nowymi sąsiadami;

– postawa Rosji oraz Niemiec wobec zmian zachodzących na mapie Europy Wschodniej;

– współpraca między narodami w walce o własne państwo i bezpieczeństwo w regionie.

Pragniemy, aby wyżej wymienione zagadnienia wyznaczyły główne kierunki dyskusji i posłużyły Państwu jako inspiracje, jakkolwiek namawiamy do nadsyłania także innych propozycji odnoszących się do tematu konferencji.

Organizatorzy zapewniają noclegi, posiłki (obiady, przerwy kawowe, kolacja), materiały konferencyjne, oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej monografii. Ponadto prelegentom z zagranicy koszty dojazdu zostaną dofinansowane.

Propozycje wystąpień (w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim lub angielskim) prosimy dostarczyć do 15 kwietnia 2018 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKutrxYvhBzGXFP9k-GyX3dTGtqCtOUM1DdqRttoCUyI-3QA/viewform?usp=sf_link

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia poszczególnych zgłoszeń.

Pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: rozpad.imperiow1918.1923@gmail.com

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. Grzegorz Hryciuk, prof. UWr

Dr hab. Robert Klementowski, prof. UWr

Dr hab. Filip Wolański, prof. UWr

Mgr Magdalena Gibiec

Mgr Dorota Wiśniewska

 

Rada Naukowa:

Dr hab. Piotr Cichoracki, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Stanisław Ciesielski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Krzysztof Kawalec, Instytut Pamięci Narodowej

Prof. Leonid Zaszkilniak, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.