Przejdź do treści
Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923
Data/Czas: 22/11/2018 - 23/11/2018 | 00:00-23:59
Lokalizacja: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego | Szewska 49 | Wrocław

Międzynarodowa konferencja naukowa

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923, która odbędzie się w dniach 2223 listopada 2018 roku.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie setna rocznica zakończenia I wojny światowej oraz odzyskania przez Polskę niepodległości. Intencją organizatorów jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na kształtowanie się wschodniej granicy państwa polskiego w kontekście procesów państwowotwórczych narodów formujących się na gruzach Imperium Rosyjskiego oraz Austro-Węgierskiego.

W wyniku I wojny światowej nastąpił ostateczny rozpad dotychczasowego „ładu wiedeńskiego”, który nie tylko wymusił poszukiwanie innych dróg porozumienia, ale także stworzył warunki dla nowych państw, które powstawały na podwalinach XIX-wiecznych procesów narodowotwórczych. Klęska zaborców przyniosła Polsce upragnioną niepodległość, jednak „przebudzenie” narodów, które pozostawały częścią I Rzeczpospolitej, doprowadziło do rewizji dotychczasowych relacji i przyjęcia całego spektrum postaw; od współpracy i akceptacji do konfliktu. Ogromną rolę odegrały tu przeobrażenia wewnętrzne w Rosji i Niemczech, które stały się wrogiem bądź sojusznikiem w dążeniach niepodległościowych młodych republik. Nie bez znaczenia były także uwarunkowania międzynarodowe i stanowiska państw zachodnich.

Proponujemy, aby podczas obrad poruszyć następujące aspekty:

1) w obliczu nowego układu sił w Europie:

– klęska Niemiec, rozpad Imperium Rosyjskiego i Austro-Węgier;

– „wybijanie się na niepodległość”; proces budowania nowych struktur państwowych na tle sytuacji międzynarodowej;

– wpływ postanowień międzynarodowych na przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej: (traktat brzeski, orędzie Wilsona, Traktat Wersalski, Traktat Ryski, posiedzenia Rady Ambasadorów);

2) młode państwa i ich problemy wewnętrzne:

– aspekt polityczny (konflikty wynikające z różnych koncepcji i metod działania, budowa aparatu państwowego);

– aspekt militarny (walki o granice państwowe, aprowizacja wojsk, współpraca militarna);

– aspekt gospodarczy ((od)budowa ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa);

– aspekt społeczny (postawy ludności, problem tożsamości narodowej, życie codzienne);

3) realizacja dążeń niepodległościowych a relacje międzypaństwowe:

– aspiracje polityczne i koncepcje kształtowania granic państwa a stosunki z nowymi sąsiadami;

– postawa Rosji oraz Niemiec wobec zmian zachodzących na mapie Europy Wschodniej;

– współpraca między narodami w walce o własne państwo i bezpieczeństwo w regionie.

Pragniemy, aby wyżej wymienione zagadnienia wyznaczyły główne kierunki dyskusji i posłużyły Państwu jako inspiracje, jakkolwiek namawiamy do nadsyłania także innych propozycji odnoszących się do tematu konferencji.

Organizatorzy zapewniają noclegi, posiłki (obiady, przerwy kawowe, kolacja), materiały konferencyjne, oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej monografii. Ponadto prelegentom z zagranicy koszty dojazdu zostaną dofinansowane.

Propozycje wystąpień (w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim lub angielskim) prosimy dostarczyć do 15 kwietnia 2018 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKutrxYvhBzGXFP9k-GyX3dTGtqCtOUM1DdqRttoCUyI-3QA/viewform?usp=sf_link

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia poszczególnych zgłoszeń.

Pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: rozpad.imperiow1918.1923@gmail.com

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. Grzegorz Hryciuk, prof. UWr

Dr hab. Robert Klementowski, prof. UWr

Dr hab. Filip Wolański, prof. UWr

Mgr Magdalena Gibiec

Mgr Dorota Wiśniewska

 

Rada Naukowa:

Dr hab. Piotr Cichoracki, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Stanisław Ciesielski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Krzysztof Kawalec, Instytut Pamięci Narodowej

Prof. Leonid Zaszkilniak, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.