Przejdź do treści
„KRANICHE / ŻURAWIE“ - program dla tłumaczy literatury
Data/Czas: 01/12/2018 - 22/12/2018 | 00:00-23:59
Lokalizacja: | |

KRANICHE / ŻURAWIE – to program wymiany doświadczeń dla polskich i niemieckich tłumaczy literatury, trwający od marca do kwietnia 2019, podczas którego uczestnicy będą zaznajamiać się z problematyką przekładu literackiego z języka niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki. Czterotygodniowy program pracy twórczej i spotkań obejmuje pobyt w Berlinie (17.-21.3.2019), Lipsku (21.-26.3.2019), Sopocie (7.4.-11.4.2019), Gdańsku (11.-14.04.2019) oraz przy własnym biurku (26.3.-6.4.2019) i adresowany jest do tłumaczy literackich z Polski i Niemiec, stojących u progu kariery zawodowej. Celem programu jest podnoszenie kompetencji translatorskich i profesjonalizacja działań na rzecz popularyzacji literatury poprzez nawiązywanie kontaktów z tłumaczami, autorami i fachowcami z branży książkowej i wydawniczej.

 

Uczestnicy zapoznają się z rynkiem literackim, formami wspierania przekładów i tłumaczy w Polsce i w Niemczech, a także z osobami i podejmowanymi przez nie działaniami w miejscach, gdzie będą gościli (np. Międzynarodowe Spotkania Tłumaczy w Literarisches Colloquium w Berlinie, Targi Książki w Lipsku, czy Gdańskie Spotkania Literackie Odnalezione w tłumaczeniu). Ponadto będą pracować pod opieką osoby prowadzącej seminarium, mentorów i ekspertów nad własnymi projektami translatorskimi (indywidualnie, w tandemach i w trakcie warsztatów), zyskają wgląd w bieżącą problematykę literacką, translatorską i edytorską sąsiedniego kraju oraz poznają różnorodne drogi upowszechniania literatury.

KRANICHE / ŻURAWIE to wspólne przedsięwzięcie Goethe-Institut w Warszawie i Deutscher Übersetzerfonds w kooperacji z Literarisches Colloquium w Berlinie i programem TOLEDO. Uczestnicy otrzymają stypendium w wysokości 400 euro. Organizatorzy pokryją koszty podróży i nocelgów w miejscach, gdzie realizowany będzie projekt.

 

Projekty translatorskie uczestników
Projekt translatorski uczestnika to polski lub niemieckojęzyczny tytuł, nad którym kandydat chciałby pracować podczas warsztatów. Należy zwrócić uwagę, aby prawa do przekładu były jeszcze wolne, zaś wybrana autorka lub wybrany autor nie mieli jeszcze swojego stałego tłumacza lub tłumaczki z języka polskiego na niemiecki lub z niemieckiego na polski.

Warunki uczestnictwa:
– Co najmniej jeden opublikowany przekład literacki (jako książka lub na łamach czasopisma)
– Dyspozycyjność przez cały okres trwania programu (4 tygodnie: 17.03. – 14.04.2019, w tym indywidualna praca w domu nad własnym projektem translatorskim)
– Uczestnicy są zobowiązani zatroszczyć się o stosowne ubezpieczenie na czas trwania projektu.

 

W ramach aplikacji należy dostarczyć następujące dokumenty (w języku polskim lub niemieckim):
– Opis kariery zawodowej (wraz z listą publikacji)
– List motywacyjny
– Projekt translatorski: Prezentacja wybranego tekstu literackiego (ok. jednej strony), krótkie tłumaczenie próbne wraz z tekstem oryginału (maksymalnie 5 stron) oraz krótkie przedstawienie szczególnych trudności związanych z tłumaczeniem przesłanego tekstu
– Fragment własnego (ew. już opublikowanego) przekładu literackiego z języka polskiego lub niemieckiego wraz z tekstem oryginału (maksymalnie 3 strony).

Prosimy o przesłanie aplikacji drogą mailową w terminie do 22 grudnia 2018 na adres autorki i koordynatorki programu Doroty Stroińskiej:
kraniche@uebersetzerfonds.de

Prosimy o umieszczenie w aplikacji następującej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, złożonych przy ubieganiu się o stypendium na udział w programie KRANICHE / ŻURAWIE, prowadzonym przez Goethe-Institut w Warszawie i Deutscher Übersetzerfonds, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Źródło: Goethe-Institut Polen

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.