Przejdź do treści
Konferencja „Wspólnoty lokalne i nowe elity w monarchii austro-węgierskiej”
Data/Czas: 12/06/2023 - 13/06/2023 | 09:00-16:00
Lokalizacja: DHI Warschau – NIH Warszawa | Al.Ujazdowskie 39 | Warszawa

Zespół Badania Kultur Słowiańskich w Monarchii Habsburskiej działający przy Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, IH PAN oraz DHI zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. “Wspólnoty lokalne i nowe elity w monarchii austro–węgierskiej”. Zmiany sposobu zarządzania imperium habsburskim oraz nowe technologie, poszerzające obiegi komunikacji społecznej, przyspieszyły procesy modernizacyjne przebiegające na terytorium środkowej Europy. Był to obszar zamieszkiwany przez wiele mniejszych i większych wspólnot etnicznych, narodowych, wyznaniowych, językowych; musiały one na nowo wypracować modus vivendi i odnaleźć swoje miejsce w złożonych sieciach relacji.

Głębokie i wieloaspektowe zmiany społeczno-kulturowe sprzyjały nowym kumulacjom władzy symbolicznej (i politycznej) oraz uzyskaniu widzialności przez nowe grupy, które formowały się według zmienionej konfiguracji wartości i impulsów integracyjnych.
Stawiamy pytanie o to, jak formowały się elity wspólnot nowych bądź zmuszonych do zdefiniowania się na nowo. Interesuje nas perspektywa lokalna i lokalne odbicia procesów toczących się w wymiarze ogólnym, do tej pory niewystarczająco reprezentowane w badaniach nad przestrzenią kulturową i społeczno-polityczną monarchii habsburskiej.
Proponujemy następujące obszary tematyczne, które pomogą zogniskować dyskusję:
– lokalność jako wymiar doświadczenia społecznego,
– sieci kontaktów między centrami a ośrodkami peryferyjnymi,
– tworzenie się i rola lokalnych centrów,
– współdziałanie i konfrontacja starych i nowych elit,
– etos obywatelski między ideą państwa, narodu i społeczności lokalnej,
– biografie i kariery zawodowe w ramach monarchii habsburskiej,
– nowi przywódcy lokalni i osobowości charyzmatyczne,
– elity intelektualne i gospodarcze oraz ich rola na szczeblu lokalnym,
– języki nowych elit, polityka językowa.
Termin zgłoszeń tematów (abstrakt 200–300 słów) do 15 marca 2023 roku na adres: habsburgstudies@uw.edu.pl.
Więcej informacji: https://bit.ly/nowe-elity

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.