Przejdź do treści
Konferencja: Polityczne stosunki polsko-niemieckie | Deutsch-polnische politische Beziehungen
Data/Czas: 22/05/2023 - 23/05/2023 | 15:30-10:30
Lokalizacja: Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta | Strażnicza 1-3 | Wrocław

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Konferencja Ambasadorów RP oraz Europejskie Stowarzyszenie Badań Niemcoznawczych zapraszają na konferencję (Wrocław, 22-23 maja br.). Polityczne stosunki polsko-niemieckie: – przesłanki określone w okresie przełomu 1989-1991; – stan obecny; – perspektywy. W latach 2020-2023 CSNE UWr zrealizowało projekt naukowy, którego wynikiem jest opublikowanie pięciu książek dotyczących polsko-niemieckich traktatów, które ustanowiły podstawy stosunków między niepodległą Polską i zjednoczonymi Niemcami (traktat o potwierdzeniu granicy podpisany 14.11.1990 r., „duży” traktat podpisany 17.06.1991 r., porozumienie z 16.10.1991 r. nt. świadczeń dla ofiar zbrodni nazistowskich).

W ramach projektu przypomniano również Układ normalizacyjny z 7.12.1970 r. oraz Traktat „2+4” (podpisany 12.09.1990 r.), który nie tylko otworzył drogę do zjednoczenia Niemiec, lecz zarazem stworzył podstawy dla nowej „architektury europejskiej”. W pierwszej części konferencji koordynatorzy projektu – profesor Krzysztof Ruchniewicz i profesor Jan Barcz omówią jego strukturę, wyniki i znaczenie.

Przypomnienie znaczenia wspomnianych wyżej traktatów jest tym bardziej istotne, że lekceważenie ustanowionych wówczas przesłanek stało się główną przyczyną zapaści w politycznych stosunkach polsko-niemieckich w ostatnich latach. Stosunki te są obecnie złe, co ma szczególnie negatywne znaczenie w kontekście wyzwań związanych z reformą Unii Europejskiej, a zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie wywołanej agresją Rosji, co wymaga spójności i efektywności działania UE i NATO, którego znaczącymi członkami są Polska i Niemcy.
Stanowi obecnemu politycznych stosunków polsko-niemieckich oraz perspektywie przywrócenia tym stosunkom (zwłaszcza w kontekście wyborów w Polsce jesienią br.) poziomu odpowiadającego wyzwaniu „polsko-niemieckiej wspólnoty wartości i interesów” poświęcona będzie druga część konferencji – „panel ambasadorów”. Wezmą w niej udział byli ambasadorzy Polski w Niemczech (Jerzy Kranz i Marek Prawda), były ambasador Niemiec w Polsce (Arndt Freytag von Loringhoven) oraz były minister spraw zagranicznych demokratycznej NRD(Markus Meckel).
Konferencję zamknie panel zorganizowany przez studentów. Jego celem jest od-danie głosu młodym ludziom i poznanie ich opinii na temat relacji polsko-niemieckich i ich perspektyw. To przecież oni już niedługo będą coraz silniej kształtować ich charakter i zakres.
Program konferencji
—-
22 maja (poniedziałek)
godz. 15.30
Powitanie
Nowe podstawy relacji polsko-niemieckich. Spojrzenie po latach
– prezentacja i podsumowanie projektu (prof. prof. Krzysztof Ruchniewicz i Jan Barcz )
– komentarze: prof. prof. prof. Jerzy Kranz, Witold. M. Góralski, Dariusz Wojtaszyn
15 minut przerwy
godz. 18.00-20.00
Polityczne stosunki polsko-niemieckie: stan obecny i perspektywa
(panel ambasadorów)
– ze strony polskiej: Jerzy Kranz i Marek Prawda
– ze strony niemieckiej: Markus Meckel i Arndt Freytag von Loringhoven
Moderacja dyskusji: amb. Piotr Ogrodziński (prezes Stowarzyszenia Konferencja Ambasadorów RP)
23 maja (wtorek)
godz. 9.00-10.30
Relacje polsko-niemieckie. Różne scenariusze
(penal studentów)

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.