Przejdź do treści
Konferencja naukowa z okazji 30-lecia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie
Data/Czas: 11/10/2021 - 12/10/2021 | 16:30-16:30
Lokalizacja: | |

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej organizują konferencję, której celem jest rozpatrzenie sytuacji społeczno-politycznej mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup regionalnych w Polsce i wybranych krajach europejskich. Punktem odniesienia będzie polsko-niemiecki traktat dobrosąsiedzki z 1991 roku oraz wynikające z jego zapisów warunki funkcjonowania mniejszości niemieckiej w Polsce. Z perspektywy 30 lat od ratyfikacji dokumentu uzasadnione wydają się pytania: czy przyjęte rozwiązania okazały się efektywne? Które postanowienia z sukcesem udało się wdrożyć, a które nie przetrwały próby czasu?


Nie bez znaczenia pozostaje pytanie, na ile ówczesne regulacje stanowiły wzór dla innych ogólnoeuropejskich porozumień, a także czy odwoływano się do nich podczas kolejnych traktatów dobrosąsiedzkich. Zakres tematyczny sesji będzie dotyczył trzech płaszczyzn porównawczych: mniejszości narodowe w Polsce, międzynarodowe regulacje ochrony praw mniejszości oraz mniejszości narodowe w Europie w XXI w.
Konferencja będzie transmitowana online na Facebooku Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Zapraszamy do zapoznania się z programem na www.haus.pl

Organizatorzy:
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej
Partner:
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec.

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.