Przejdź do treści
Data/Czas: 23/05/2019 | 00:00-23:59
Lokalizacja: | |

Celem konferencji jest próba uchwycenia w perspektywie medioznawczej funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Obszar ten, włączony do Polski decyzją światowych mocarstw w 1945 r., stał się bowiem miejscem osiedlenia dla różnych grup społecznych i narodowych. Przybyli tu m.in. mieszkańcy Kresów Wschodnich, utraconych w wyniku drugiej wojny światowej na rzecz Związku Radzieckiego. Pośród samych Kresowian – jak zwykło się ich nazywać – istniały i dawały o sobie znać poważne różnice językowe i kulturowe. Ziemie Zachodnie i Północne stały się nowym domem również dla Ukraińców i Łemków, przesiedlonych na te tereny w wyniku Akcji „Wisła”, rozpoczętej w kwietniu 1947 r.

Inną społecznością, która związała swoją przyszłość z „Ziemiami Odzyskanymi” byli Romowie, zmuszeni przez władze komunistyczne do porzucenia koczowniczego trybu życia. Odrębną grupę etniczną, językową i kulturową stanowili ponadto tzw. autochtoni. W dalszych latach czasowo lub na stałe osiedlili się tutaj przedstawiciele wielu innych grup narodowych i etnicznych. Fenomenem ostatnich kilkunastu lat jest rosnąca liczba imigrantów z Turcji, Chin, Wietnamu, a przede wszystkim byłych republik radzieckich. Wszyscy oni zaznaczają swoją obecność na Ziemiach Zachodnich i Północnych także poprzez media – te tradycyjne, jak i tzw. nowe media, a więc przede wszystkim media społecznościowe.

Program konferencji 

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.