Przejdź do treści
Konferencja "Ikonografia protestu"
Data/Czas: 30/09/2024 | 00:00-23:59
Lokalizacja: Europejskie Centrum Solidarności | Plac Solidarności 1 | Gdańsk

Europejskie Centrum Solidarności: Zapraszamy do zgłaszania referatów na konferencję naukową IKONOGRAFIA PROTESTU. WIZUALNE EMANACJE SPRZECIWU OD XIX WIEKU DO DZISIAJ. Nabór tematów wystąpień trwa do 30 września 2024. Protest, bunt, sprzeciw. W polskiej historii najnowszej nie brakowało okoliczności do manifestowania oporu wobec sytuacji politycznej, społecznej czy gospodarczej. Choć charakter i skala protestów zmieniały się na przestrzeni dekad, to zwykle wykształcały one własny język i sferę wizualną. Celem konferencji jest przyjrzenie się ikonografii protestów na przestrzeni ostatnich dwustu lat. Pragniemy zwrócić uwagę nie tylko na wizualną stronę poszczególnych protestów, ale również rozpoznać, w jaki sposób ich specyfika determinowała wybór określonych środków plastycznych.

Chcemy prześledzić, jak zmieniała się ikonosfera oporu, a także jakie motywy i symbole są w niej powtarzalne i adaptowane do nowych celów.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE
Podczas konferencji chcemy skupić się w głównej mierze na poniższych zagadnieniach:
/ jakie formy wizualne przybierały polskie protesty, a także w jaki sposób ulegały one zmianom od czasów rozbiorów Rzeczpospolitej po współczesne
/ w jaki sposób konstruowano ikonografię protestu, kim są/byli jej twórcy i adresaci
/ symbole i motywy powtarzalne w ikonosferze protestu
/ wizualne formy oporu wobec utraty państwowości i autorytarnej polityki władz
/ tradycyjne dziedziny sztuk wizualnych jako narzędzie do wyrażania sprzeciwu
/ ikonografia powstała wokół ruchu społecznego Solidarność
/ dokumentacja protestów, sprzeciw utrwalony w fotografii, filmie
/ współczesne środki wyrażania sprzeciwu: street art, wlepki, wpinki, komiksy, happeningi,
grafika cyfrowa, memy
/ sprzeciw, kontestacja, komentarz – zmiany formy wizualnego sprzeciwu w erze cyfrowej
/ kolekcje muzealne i archiwalne związane ze sprzeciwem

HARMONOGRAM
/ nabór tematów wystąpień poprzez formularz zgłoszeniowy do 30 września 2024
/ informacja o zakwalifikowaniu referatu: do 30 października 2024
/ konferencja: 6–7 grudnia 2024

INFORMACJE PRAKTYCZNE
/ miejsce konferencji: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, plac Solidarności 1, biblioteka (1 piętro)
/ język konferencji: polski
/ koszty: nie pobieramy od uczestników opłaty konferencyjnej
/ wyżywienie: w trakcie konferencji oferujemy bezpłatny catering
/ formularz zgłoszeniowy: obowiązuje wszystkich uczestników
/ nocleg: nie zapewnimy noclegu, oferujemy wsparcie w wyborze miejsca
/ publikacja pokonferencyjna: ukaże się punktowane wydawnictwo
/ zgłoszenia: http://ecs.gda.pl/…/ikonografia-protestu-wizualne…/

ORGANIZATOR
Europejskie Centrum Solidarności
/ komitet organizacyjny: Jerzy Klimczak, Karolina Lejczak-Pastuszka, dr Grzegorz Piotrowski, dr Magdalena Staręga

KONTAKT
Jerzy Klimczak
/ tel.: 58 772 40 64
/ e-mail: ikonografiaprotestu@ecs.gda.pl

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.