Przejdź do treści
Konferencja Globalne Kompetencje
Data/Czas: 27/08/2021 | 10:00-10:00
Lokalizacja: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu | Fryderyka Joliot-Curie 12 | Wrocław

Komisja Europejska w Polsce: Edukacja globalna w szkole i klasie to już nie rzecz nowa. Pytanie czy jednak umiemy ją odpowiednio przekazać, a czy nasi uczniowie/uczennice/dzieci rozumieją, co z niej wynika? Świat podzielony na rozwiniętą Północ i uboższe Południe jest ode siebie coraz bardziej współzależny. Ludzie się przemieszczają, migrują, klimat się zmienia. Jest coraz cieplej, a zachowania klimatu są coraz bardziej nieprzewidywalne.

Czy to, jak funkcjonuje ten skomplikowany świat umiemy wytłumaczyć naszym najmłodszym? Czy jesteśmy w stanie przygotować ich do stawiania czoła współczesnym wyzwaniom?
O kompetencjach, które są potrzebne w uczeniu o edukacji globalnej i uczeniu się edukacji globalnej dowiecie się na konferencji „Globalne kompetencje”, organizowanej w ramach międzynarodowego projektu Culpeer4change.

Brave Kids w partnerstwie z Komisją Europejską w Polsce oraz Uniwersytetem Wrocławskim zaprasza na międzynarodową konferencję poświęconą kompetencjom i umiejętnościom w Edukacji Globalnej.

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom tematu praw dziecka, migracji oraz ochrony zmian klimatu w odniesieniu do tzw. kompetencji globalnych. Na spotkaniu uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, jakie umiejętności są potrzebne do tego, aby nie tylko uczyć o tych tematach, ale także jak rozwijać u dzieci i młodzieży te umiejętności.
Konferencja jest podzielona na dwie części- jedną teoretyczną przybliżającą kompetencje globalne, oraz drugą warsztatową, pokazującą, jak wspierać rozwój tych umiejętności i kompetencji.
Tematyka: #migracje, #zmiany klimatu, # prawa dziecka

Kiedy: Piątek, 27.08.2021
Miejsce: Wrocław, Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego
Współorganizator: Komisja Europejska w Polsce
Grupa docelowa: nauczyciele i nauczycielki, edukatorzy i edukatorki, aktywiści/aktywistki edukacji globalnej z instytucji kultury/edukacji, dla praktyków oraz osób szukających inspiracji i nowych narzędzi.
Steaming: tak
Tłumaczenie: zapewnione
Koszty uczestnictwa: brak
Obowiązuje rejestracja. Zapisy 23.07.2021
Zgłoszenia tutaj
Konferencje obywa się z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemiologicznego. Sala jest przeznaczona dla 250 osób, a przeznaczony limit osób na sali podczas wydarzenie to 50. Przy wejściu znajduje się punkt dezynfekcji rąk. Miejsca siedzące będą odpowiednio oznaczone z uwzględnieniem zachowania odpowiednich odległości.
Kontakt: Anna Sławczewa – konferencja@bravefestival.pl
DLACZEGO?
Wiedza i kompetencje dotyczące aktualnych wyzwań, ale także zdolności adaptacyjne do zmian klimatu oraz narastających migracji są kluczowe dla młodych ludzi, by świadomie kształtowali swoją rzeczywistość oraz przyszłość, w której przyjdzie im żyć. To dzisiejsza młodzież i dzieci są pierwszym pokoleniem doświadczającym zmian klimatu, jak i ostatnim, które może jej skutkom zapobiec. Odpowiedzialnością nas, osób dorosłych, jest wspieranie ich w dostępie do wiedzy będącej podstawowym narzędziem w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami.
Przestrzegając Praw Dziecka wzmacniamy młodych ludzi w świadomym i sprawiedliwym kształtowaniu świata, we współpracy, przyjaźni i pokoju.
O PROJEKCIE:
Na zaproszenie partnerów z Niemiec – Miasta Koloni oraz organizacji KinderKulturKarawane z Hamburga – projekt Brave Kids dołączył w 2018 roku do globalnego projektu „Culpeer4Change” (2019 – 2021), współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej – EuropeAID. Wspólnie z publicznymi i pozarządowymi instytucjami z siedmiu europejskich krajów i dwóch z Globalnego Południa staramy się dzielić wiedzą i doświadczeniem w zakresie najważniejszych wyzwań globalnego świata: zmian klimatu, praw dziecka oraz migracji.
Nasza sieć Culpeer4change, obejmująca piętnaście gmin, regionów i organizacji pozarządowych (NGO) w Bułgarii, Danii, Niemczech, Włoszech, Austrii, Polsce i Słowenii, a także partnerów z Boliwii i Tanzanii, dąży do sformalizowania „Celów Zrównoważonego Rozwoju” w systemach edukacji obowiązujących w zainteresowanych gminach i regionach. W naszym działaniu wykorzystujemy „kulturowe uczenia się od siebie” (CULPEER) oraz wymianę i współpracę młodych artystów z „Globalnego Południa”. Miasta i regiony zyskają również na twórczej wymianie młodzieży szkolnej. Chcemy zwiększać świadomość transformacji społeczno-ekologicznej tworząc murale, przedstawienia oraz organizując konferencje.
Współfinansowane w ramach programu Unii Europejskiej EuropeAID DEAR.

Komisja Europejska w Polsce

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.