Przejdź do treści
Data/Czas: 17/11/2020 | 18:00-20:00
Lokalizacja: | |

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta: Historia w przestrzeni publicznej a kryzys liberalnej demokracji – perspektywy regionalne #1: Miejsca upamiętnienia ofiar niemieckiego nazizmu arenami sporów historyczno-politycznych. W dyskusji online udział biorą: Krzysztof Ruchniewicz, Dyrektor Centrum im. Willy’ego Brandta Wrocław, (partner projektu) Jörg Hackmann, Uniwersytet Szczeciński, (partner projektu); Andrea Genest, Dyrektor Miejsce Pamięci Ravensbrück; Axel Drecoll, Dyrektor Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Moderacja: Anja Hennig (kierowniczka projektu, Uniwersytet Europejski Viadrina/ Instytut Studiów Europejskich IFES).

 

Dyskusje wokół polityki historycznej cieszą się aktualnie wysoką koniunkturą – nie tylko w Polsce. Historia współczesna – Public History i jej przedstawiciele – są zarówno przedmiotem jak i areną sporów politycznych w państwach demokratycznych. Wybiórczo uproszczone i nacjonalistyczne interpretacje historii ścierają się, patrząc normatywnie, z liberalno-demokratycznym rozumieniem pluralizmu w polityce pamięci.

 

Dra Axela Drecolla, dyrektora Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten oraz dr Andreę Genest, dyrektor Miejsca Pamięci Ravensbrück, zapytamy o ich doświadczenia z różnymi kulturami pamięci oraz o to, jaki wpływ nieliberalne oswajanie tych miejsc wywiera na pluralizm kultury pamięci. Jaką rolę odgrywają przy tym środowiska prawicowo-populistyczne z Niemiec i z Polski. Nadrzędne pytania dotyczyć będą z kolei potencjału tkwiącego w powiązaniu badań nad polityką pamięci z praktyką miejsc pamięci – także w kontekście transnarodowym.

 

Panel w dniu 17.11. 2020 r. będzie pierwszą z trzech planowanych rozmów warsztatowych – wspieranych finansowo przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki – które z różnych perspektyw poświęcone będą relacji pomiędzy „Public History” (historia w przestrzeni publicznej) i obserwowanym często „kryzysem liberalnej demokracji”, przyjmując przy regionalny, a nie narodowo-państwowy punkt widzenia. (Dyskusja bezpośrednia, z udziałem także jednego z polskich miejsc pamięci, musiała niestety zostać odwołana).

 

Termin zgłoszeń: 17.11.2020 r., godz. 12.00 pod ifes@europa-uni.de

 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.