Przejdź do treści
Historia - pole bitwy
Data/Czas: 24/06/2021 | 18:00-18:00
Lokalizacja: Marzyciele i Rzemieślnicy | Bracka 25, III piętro | Warszawa

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia:  Jak Kreml wykorzystuje historię do realizacji bieżących celów politycznych? Jakie są główne mity założycielskie putinowskiej Rosji? Czym jest zjawisko „drugiej pamięci” w rosyjskim społeczeństwie? Jak rosyjska polityka historyczna wpływa na polsko-rosyjskie relacje? Na te i inne pytania odpowiedzą analityczki Ośrodka Studiów Wschodnich Maria Domańska i Jadwiga Rogoża oraz dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Ernest Wyciszkiewicz. Rozmowę poprowadzi dziennikarz Piotr Pogorzelski.

Fundament rosyjskiej polityki historycznej stanowi sakralizacja zwycięstwa w wielkiej wojnie ojczyźnianej jako kluczowego wydarzenia w dziejach kraju, stanowiącego swego rodzaju mit założycielski epoki putinowskiej. Kult triumfu opiera się na propagowaniu idei rosyjskiego mesjanizmu, przemilczaniu lub zaprzeczaniu ciemnych kart historii ZSRR i usprawiedliwianiu terroru stalinowskiego. Na straży prawomyślności studiów nad historią stoi represyjny aparat państwa i przepisy kodeksu karnego, a niezależni badacze są coraz częściej prześladowani.
Choć większość obywateli wykazuje podatność na narrację historyczną Kremla, to w młodszych pokoleniach można zaobserwować proces odwrotny – zainteresowanie odsłanianiem tragicznych kart rodzimej przeszłości, badaniem losów nie tyle imperium, co własnego regionu, miasta, rodziny, mówieniem o kosztach budowy mocarstwa i wielkich zwycięstw. Działania te zyskały miano „drugiej pamięci”, w opozycji do heroicznej i państwocentrycznej „pierwszej pamięci”.

W kontekście relacji polsko-rosyjskich warto także zastanowić się co Polacy wiedzą o rosyjskich działaniach propagandowych w dziedzinie historii, jakie emocje one w nich wzbudzają i jak postrzegają polską odpowiedź na nie, a także jak polityka historyczna Kremla wpływa na postrzeganie Polski w Rosji.

24 czerwca (czwartek) 2021 r., 18.00
Marzyciele i Rzemieślnicy
ul. Bracka 25, Warszawa (III piętro)
RSVP kolakowska@cprdip.pl
online
Facebook CPRDiP i OSW
Spotkanie będzie tłumaczone na język rosyjski.
Ilość miejsc na sali będzie ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na: kolakowska@cprdip.pl

Więcej informacji: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.