Przejdź do treści
Galicja i jej wschód - Polacy, Ukraińcy i Żydzi w dawnej Austrii
Data/Czas: 23/10/2023 | 18:00-18:00
Lokalizacja: Międzynarodowe Centrum Kultury | Rynek Główny 25 | Kraków

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie: Zapraszamy 23 października o godz. 18:00 na wykład dr. Jakuba Forst-Battaglii ,,Galicja i jej wschód – Polacy, Ukraińcy i Żydzi w dawnej Austrii”. W kamienicy ,,Pod Kruki” ten wybitny historyk i slawista przedstawi dynamikę ruchów separatystycznych, zmierzających do utrzymania podziału na ukraińską Galicję Wschodnią i polską Galicję Zachodnią, opowie także o żydowskim ruchu narodowym i syjonistycznym. Ważnym punktem wykładu będzie polityczna historia Galicji: od tworzącej się socjaldemokracji, poprzez centrum liberalno-demokratyczne do krakowsko-lwowskiego konserwatyzmu.


Monarchia Habsburgów to zjawisko szczególne: narody ją tworzące cieszyły się dużymi swobodami. Rozwój poszczególnych grup narodowościowych i wyznaniowych był konsekwencją prowadzonej polityki wewnętrznej. Ten proces dotyczył również Galicji. Okres od Wiosny Ludów do wybuchu pierwszej wojny światowej (1848-1914), to czas wielu ważnych procesów: tworzenia programów ideowych, wyłaniania się nowych liderów politycznych, ewolucji lokalnych tradycji.
___
Jakub Forst-Battaglia, ur. 1950, historyk i slawista, w 1975 r. otrzymał w Wiedniu tytuł doktora z dziedziny historii Europy Wschodniej i historii nowożytnej, był wykładowcą na Uniwersytecie Wiedeńskim, pracował również w Austriackiej Akademii Nauk oraz w ORF, publicysta i badacz. W 1981 r. wstąpił w szeregi korpusu dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Austrii. Jako dyplomata pracował w Moskwie, Madrycie, Pradze, Tallinie i Kijowie, był ambasadorem Austrii w Estonii w latach 2001-2006, dyrektorem Austriackiego Forum Kultury w Ukrainie w latach 2011-2015. Jest autorem Polnisches Wien (1983), dwóch przewodników kulturalno-historycznych po Polsce (1980) i Węgrzech (1984), a także licznych artykułów na tematy historyczne dotyczące Polski i monarchii Habsburgów w wydaniach zbiorowych i czasopismach naukowych.

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.