Przejdź do treści
Europolis 2018
Data/Czas: 15/06/2018 | 00:00-23:59
Lokalizacja: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (CNK) | Wybrzeże Kościuszkowskie 20 | Warszawa

Miasto obywatelskie

Polska Fundacja im. Roberta Schumana: “Europolis to jedno z największych w Polsce cyklicznych spotkań na temat rozwoju miast. Inicjatorami Europolis byli w 2013 roku Fundacja Schumana i m.st. Warszawa. Od 2015 roku konferencji towarzyszy publikacja raportu Fundacji Schumana i Fundacji Konrada Adenauera o polskich miastach. W 2018 roku tematem przewodnim Europolis będzie miasto obywatelskie.

Coraz szersza grupa obywateli nie chce być jedynie biernymi odbiorcami decyzji podejmowanych w ratuszach. Oczekują, że ich postulaty dotyczące najbliższej przestrzeni zostaną uwzględnione już na etapie planowania. Jak skutecznie angażować mieszkańców, a także przedsiębiorstwa i organizacje społeczne w życie miasta? O tym, jaki i o wielu innych aspektach partycypacji obywatelskiej, będziemy rozmawiać na Europolis 2018.

 

W zarządzaniu miastami relacja urzędnik–petent odchodzi do lamusa, jej miejsce zajmuje relacja partnerska, gwarantująca mieszkańcom współuczestnictwo w procesach podejmowania decyzji i nakładająca na nich współodpowiedzialność za wspólną przestrzeń. Wzmożonej partycypacji musi towarzyszyć edukacja i budowa świadomości obywatelskiej. Aby ona powstała, w wielu wypadkach niezbędna jest zmiana postaw, zachowań, sposobu myślenia o kwestiach związanych z miastem i jego mieszkańcami. Na pewno warto to robić, bo sięgnięcie do kreatywności i spostrzeżeń mieszkańców jest ogromną szansą na znalezienie rozwiązań faktycznie zwiększających jakość życia w miastach.

 

Wymaga to większej elastyczności oraz otwartości od samorządowców, a także odpowiednich umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych, ponieważ oczekiwania różnych grup mieszkańców bywają ze sobą sprzeczne, inne zaś są bardzo trudne do realizacji w szybki i bezproblemowy sposób. Tym bardziej, że wzrasta liczba osób, które swoją aktywność chcą wyrażać spontanicznie i bezpośrednio, a nie tylko za pośrednictwem sformalizowanych organizacji obywatelskich.

 

O tym, w jaki sposób włączać mieszkańców do podejmowania decyzji w miastach, jak efektywnie budować w tym celu przestrzeń do porozumienia pomiędzy władzami samorządowymi, biznesem, nauką oraz organizacjami obywatelskimi, a także o wspólnych, udanych inicjatywach na rzecz najbliższej okolicy będziemy rozmawiać na Europolis 2018.”

 

Rejestracji można dokonać na stronie konferencji.

 

Źródło: europolis.schuman.pl

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.