Przejdź do treści
Data/Czas: 24/10/2019 - 25/10/2019 | 09:00-15:00
Lokalizacja: | |

Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich UJ zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt. „Europa nacjonalistów. Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej i porównawczej”. Konferencja jest częścią szerszego projektu naukowego realizowanego przez Instytut Europeistyki UJ oraz Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali Università degli Studi di Padova pt. „Europa nacjonalistów. Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej i porównawczej”.

 

Krakowska konferencja będzie poświęcona europejskim partiom i ugrupowaniom nacjonalistycznym po 1945 r. w szerszej perspektywie porównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem ich stosunku do idei zjednoczonej Europy. Oprócz wspomnianej przewodniej myśli spotkania, tematyka obrad będzie dotyczyć również następujących problemów:
– Nacjonalizm a federalizm europejski
– Idea tożsamości europejskiej a idea tożsamości narodowej
– Współczesne partie i ugrupowania nacjonalistyczne wobec UE i jej polityk
– Współczesne etnonacjonalizmy a Europa
– Suwerenizm, eurosceptycyzm i populizm

Program wydarzenia zakłada kilkuosobowe panele, podczas których prelegenci będą mieli możliwość zaprezentować 20-minutowe wystąpienia, będące punktem wyjścia do dyskusji. OPŁATA KONFERENCYJNA:  450 zł – pracownicy naukowi (w przypadku doktorantów 350 zł) – koszty wyżywienia, materiałów konferencyjnych i publikacji (opłata nie obejmuje kosztów przyjazdu i zakwaterowania). Organizatorzy planują publikację recenzowanej monografii w języku angielskim. Komitet Naukowy zastrzega sobie możliwość dokonania selekcji zgłaszanych tematów. Osoby zainteresowane czynnym udziałem proszone są o nadsyłanie abstraktów wystąpień (do 300 słów) w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019 roku poprzez formularz dostępny pod adresem.

Więcej informacji: Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich UJ

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.