Przejdź do treści
Drogi Europy
Data/Czas: 07/11/2019 - 08/11/2019 | 09:00-15:00
Lokalizacja: | |

Konferencja naukowa „Pojednanie w roku rocznic: teoria i praktyka”
W roku 2019 zbiega się szereg rocznic – od 80. wybuchu II wojny światowej, poprzez 30. obrad okrągłego stołu, wyborów czerwcowych oraz upadku muru berlińskiego, 20. wstąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO, aż po 15. poszerzenia Unii Europejskiej. To także setna rocznica stworzenia porządku wersalskiego, który miał dać światu pokój i stabilizację, a okazał się bezradny wobec agresji reżimów totalitarnych. Proponujemy, by wyjść poza zwyczajową celebrację tych rocznic i zastanowić się, w jaki sposób, w ich perspektywie, myśleć można o budowaniu porozumienia między państwami, narodami, społeczeństwami i jednostkami, a także roli, którą w tym procesie odegrały poszczególne środowiska i postaci w Polsce oraz innych krajach europejskich.

 

Rejestracja na konferencję: http://drogieuropy.pl/rejestracja/

Wizje polityki i historii, które sprawczość dziejową przypisują albo wyłącznie wybitnym jednostkom, albo wyłącznie wielkim grupom społecznym, wydają się zbyt jednostronne, by wyjaśniać złożone procesy konfliktu i pojednania, których świadkiem w ciągu ostatnich dekad była Europa. Usiłując zniuansować obraz tego procesu, warto zestawiać perspektywy mikrohistoryczne z analizami generalnymi, relacje naocznych świadków wydarzeń z ocenami formułowanymi przez ludzi, którzy, z racji późniejszego urodzenia, znają jedynie konsekwencje tych wydarzeń.

Zaproszenie do Rady Naukowej konferencji przyjęli prof. Jarosław Flis (Uniwersytet Jagielloński), prof. Aleksander Hall (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), prof. Barbara Krauz-Mozer (Uniwersytet Jagielloński), prof. Paweł Machcewicz (Polska Akademia Nauk), prof. Andrzej Paczkowski (Polska Akademia Nauk), Aleksander Smolar (Fundacja im. Stefana Batorego), prof. Timothy Snyder (Yale University), prof. Paweł Stachowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. Andrzej Stelmach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Jacek Ślusarczyk (Tygodnik Powszechny), prof. Tadeusz Wallas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. Anna Wolff-Powęska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Henryk Woźniakowski (Wydawnictwo ZNAK), prof. Marcin Zaremba (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski), prof. Andrzej Zoll (Uniwersytet Jagielloński)

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań

 

Więcej informacji: Kluby Tygodnika Powszechnego

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.