Przejdź do treści
Dekady ze sztuką: Modernizacje w Czechosłowacji: Koszyce, Zlin, Praga
Data/Czas: 30/08/2021 | 21:00-21:00
Lokalizacja: | |

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie: Sytuacja polityczna, jaka nastała w Europie po 1918 roku, umożliwiła pojawienie się na mapie europejskiej nowych państw, takich jak Jugosławia, Łotwa czy Czechosłowacja. Choć w świetle XIX-wiecznego układu sił i dominujących w poprzednim stuleciu podziałów geopolitycznych te obszary znajdowały się na peryferiach świata zachodniego, to w latach 20. i 30. XX w. wykształciły one samodzielną dynamikę rozwoju i wdrażały postępowe programy modernizacyjne.


Strategia unowocześniania przewidywała nie tylko reformy gospodarcze, społeczne czy działania w obszarze edukacji. Włączając w swój obszar także sztuki plastyczne, architekturę czy wzornictwo przemysłowe, niejednokrotnie procesy te obejmowały także kompleksowe przeobrażanie stylu życia człowieka w tym nowoczesnym świecie.
Procesom modernizacyjnym w Czechosłowacji poświęcony jest kolejny wykład z cyklu Dekady ze sztuką, na który zapraszamy 30 sierpnia o godz. 12.00.
Podczas wykładu wybrane strategie modernizacyjne zostaną omówione m.in. na przykładzie zlińskiego imperium Tomasza Baty czy w odniesieniu do barwnego środowiska koszyckiej awangardy.
Spotkanie odbywa się on-line za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnictwo w wykładzie jest bezpłatne. Aby otrzymać link do wzięcia udziału, należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: warsztaty@mck.krakow.pl.
Prowadzenie:
Małgorzata Jędrzejczyk – historyczka sztuki, kuratorka. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universität Wien i Humboldt-Universität zu Berlin. Absolwentka interdyscyplinarnego programu studiów Środowisko — Technologie — Społeczeństwo (UJ). Autorka artykułów naukowych o sztuce i architekturze XX wieku oraz publikacji w katalogach wystaw i czasopismach. Współredaktorka antologii tekstów „obraz/ciało” oraz publikacji „Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy”. Współautorka i kuratorka artystyczno-naukowego programu Exercising Modernity (Pilecki-Institut Berlin). W ramach swojej pracy doktorskiej przygotowywanej w Instytucie Historii Sztuki UJ prowadzi badania nad koncepcją przestrzeni w twórczości Katarzyny Kobro.

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.