Przejdź do treści
Debata: Perspektywy pamięci o drugiej wojnie światowej
Data/Czas: 09/05/2024 | 17:00-17:00
Lokalizacja: Galeria DeBeKa | Krakowskie Przedmieście 11 | Warszawa

Instytut Pileckiego: Druga wojna światowa była wydarzeniem, którego skutki długofalowo wpłynęły na kształt ładu międzynarodowego. Ogrom popełnionych w jej trakcie zbrodni oraz zaistniałe w jej następstwie radykalne zmiany na mapie Europy, łączyły się z głębokimi przekształceniami pamięci, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Podczas dyskusji podjęta zostanie kwestia różnych perspektyw pamiętania o drugiej wojnie światowej, przedstawiona nie tylko w odniesieniu do samego przebiegu wydarzeń kształtujących jej bieg, ale także do doświadczeń ludzi nią dotkniętych. Ta wielobiegunowość pamięci miała także wymiar geograficzny, bowiem inaczej niż pamięć centralna kształtowała się pamięć lokalna, a z dala od nich dwóch – emigracyjna.


Dyskutować będą:
Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk – miedioznawca, pracuje w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 2009-2012 pełniła funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych, a w latach 2012-2016 – dyrektora macierzystego Instytutu. Od 2012 roku kierownik Zakładu Dziennikarstwa, a od 2020 (po reorganizacji) kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej. Jej polem badawczym jest prasa wychodźcza i emigracyjna oraz media w procesie zmian, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Autorka ponad 190 artykułów naukowych oraz dwunastu publikacji zwartych.
Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, Instytut Pileckiego – historyk, autorka wielu monografii i ponad 160 artykułów naukowych. Jej zainteresowania dotyczą zwłaszcza historii regionu ziem północno-wschodnich, m.in. ziemi augustowskiej. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, realizowała granty NCN, NPRH, MNiSzW.
Dr hab. Jacek Pietrzak, prof. UŁ – historyk, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Główne zainteresowania badawcze: życie polityczne II RP, emigracja polska po 1939 roku, Polskie Siły Zbrojne na obczyźnie podczas drugiej wojny światowej, stosunki Polska – Bliski Wschód w XX wieku, biografistyka dziejów najnowszych. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Polonia Aid Foundation Trust (dwukrotnie). Nominowany m.in. do nagród im. Jana Długosza, im. Kazimierza Moczarskiego, im. Oskara Haleckiego, Tygodnika „Polityka”.

Galeria DeBeKa przy ul. Krakowskie Przedmieście 11 (Dom Bez Kantów) w Warszawie

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.