Przejdź do treści
Debata online. Postsocjalizm, postkomunizm, postkolonializm. Teoria i doświadczenie
Data/Czas: 18/11/2021 | 13:00-15:00
Lokalizacja: | |

Laboratorium im. Richarda Pipesa Instytutu Studiów Politycznych PAN serdecznie zaprasza na debatę: Postsocjalizm, postkomunizm, postkolonializm. Doświadczenie Europy Środkowej i Wschodniej a refleksja teoretyczna nad imperialnym dziedzictwem ZSRR. W dyskusji udział wezmą: prof. Ewa Domańska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu); prof. Jan Kieniewicz (Uniwersytet Warszawski); prof. Dariusz Skórczewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski).Spotkanie poprowadzi dr Bartłomiej Krzysztan (Instytut Studiów Politycznych PAN).
Aby wziąć udział w dyskusji prosimy o rejestrację (więcej informacji).

Nad splotami i elementami różnicującymi paradygmaty postsocjalizmu, postkomunizmu i postkolonializmu zastanawiało się już wielu badaczy, korzystających z odmiennych studiów przypadków lub komparatystyki (Appiah, Tlostanova, Spivak, Chioni Moore). Niemniej, wydaje się, że w dalszym ciągu miejsca spleceń, a także elementy zbieżne pozostają niedostatecznie przeanalizowane. Odwołując się do koncepcji narracyjnego kształtowania Europy Wschodniej (a także Środkowej), w ramach seminarium zastanowimy się nad mechanizmami i strukturami orientalizowania tej przestrzeni politycznej i kulturowej we współczesnym dyskursie, podejmującym refleksję nad postimperialnym dziedzictwem hegemona i centrum, jakim był ZSRR. Rozważaniu poddane zostaną sploty estetyki i polityki (postsocjalizm), polityki i ekonomii (postkomunizm) oraz ideologiczne i polityczne sposoby podporządkowania następujące po stanie formalnej dependencji (postkolonializm). Czy odmienne paradygmaty używane do kategoryzacji odmiennej wewnętrznie na wielu poziomach przestrzeni są ze sobą sprzeczne, czy mogą też współistnieć? Czy wielość ujęć ubogaca refleksję nad rzeczoną przestrzenią, czy też utrudnia budowanie reprezentatywnych teorii w ramach interdyscyplinarnych studiów? Podejmując tę dyskusję, zastanowimy się nad koniecznością implementacji paradygmatów, wywodzących się częstokroć z innych tradycji myślowych, a także skupiających się na odmiennych przestrzeniach politycznych, dla konkretnego doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej.

Biogramy uczestników:
Ewa Domańska – metodolog historii, autorka m.in. „Obrazy PRL w perspektywie postkolonialnej. Studium przypadku”. Zajmuje się geografią wiedzy w perspektywie postkolonialnej oraz dekolonizacją epistemiczną „intelektualnych prowincji”.
Jan Kieniewicz – historyk, badacz dziejów nowożytnych i historii cywilizacji, autor m.in. „Od ekspansji do dominacji. Próby teorii kolonializmu”, „Historii Indii”, „Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu”.
Dariusz Skórczewski – polonista i historyk, autor m.in. „Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny”. Zajmuje się badaniami nad dyskursem tożsamościowym w polskiej literaturze w ujęciu postkolonialnym.
Bartłomiej Krzysztan – politolog, zajmuje się antropologią polityczną, postkolonializmem oraz pamięcią zbiorową szczególnie na Kaukazie Południowym.

Instytut Studiów Politycznych PAN

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.