Przejdź do treści
Debata OBA ASzWoj i ISP PAN „Inwestycje chińskie w Polsce: elektryka, energetyka, ekologia”
Data/Czas: 22/03/2022 | 10:00-11:30
Lokalizacja: | |

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk: Dynamika inwestycyjna chińskich podmiotów w Polsce na przestrzeni dekady przeszła zmianę ilościową i jakościową. Procesy w nich zachodzące mogą dawać zróżnicowany obraz w skali makro, jak też i na poziomie sektorowym. Podczas spotkania poruszone zostaną wątki obecności firm chińskich w strategicznych obszarach związanych z elektryką, energetyką i infrastrukturą. Poruszony zostanie też nieoczywisty wymiar środowiskowy.

Wspomniane obszary powiązane są również z problematyką elektoromobilności, w zakresie której miały miejsce w Polsce inwestycje typu greenfield przez firmy z z najbardziej zaawansowanej technologicznie w tej dziedzinie Azji Wschodniej.
Prelegenci
dr Katarzyna Barańska – Osborne Clarke
Sławomir Dębowski – Krajowa Izba Gospodarczej Elektryki
red. Maciej Kalwasiński – Bankier.pl.
dr Jacek Kozikowski – Kochański & Partners
Prowadzenie
dr Katarzyna Golik – ISP PAN
Katarzyna Barańska – partner w Osborne Clarke, doktor nauk prawnych (WPiA UW) oraz radca prawny przy OIRP. Specjalizacja w zakresie doradztwa transakcyjnego, audytów prawnych nieruchomości oraz spółek (badania typu due diligence). Realizacja projektów infrastrukturalne w formule partnerstwa publiczno-prawnego, także projektów dotyczących zbywania mienia komunalnego i wydobycia gazu łupkowego.
Sławomir Dębowski – ElektroUnion, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki (zrzeszającej ponad 100 firm branży elektrotechnicznej).
Maciej Kalwasiński – analityk i redaktor prowadzący działu Rynki Bankier.pl. Zajmuje się makroekonomią i międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, ze szczególną uwagą analizuje sytuację gospodarczą Chin.
Jacek Kozikowski – koordynator Asian Desk w kancelarii Kochański & Partners, doktor nauk prawnych (stypendium na Nagoya University) oraz radca prawny przy OIRP. Specjalizacja w obsłudze projektów z dziedziny energetyki i infrastruktury, w szczególności inwestycji typu greenfield. Staże w Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) w Regionalnym Centrum na Azję i Pacyfik w Korei Południowej oraz w Międzynarodowym Instytucie Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT) w Rzymie.

Cykl debat Ośrodka Badań Azji CBB ASzWoj i Instytutu Studiów Politycznych PAN

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.