Przejdź do treści
Dalej niż zdalne. Przyszłość edukacji po pandemii
Data/Czas: 08/06/2021 | 16:00-16:00
Lokalizacja: | |

Instytut Spraw Publicznych i Komisja Europejska w Polsce: Pandemia Covid-19 przyniosła prawdziwą rewolucję w różnych sferach życia, także w obszarze edukacji. Z dnia na dzień szkoły zostały zmuszone do przejścia na zdalne formy nauczania. Obecnie uczniowie stopniowo wracają do szkół, a my chcemy zastanowić się nad tym, na ile doświadczenia ostatnich miesięcy będą miały trwały wpływ na edukację także po pandemii.

Chcemy także podjąć refleksję nad możliwością wykorzystania „pandemicznego szoku” do wypracowania nowego modelu kształcenia, w którym rozwiązania cyfrowe nie będą przeciwstawiane tradycyjnym metodom nauczania, ale będą czerpać z obu tych form z jak największą korzyścią dla uczniów i jakości kształcenia. Punktem wyjścia do dyskusji o zmianach w polskiej edukacji będą doświadczenia i ciekawe rozwiązania zagraniczne wypracowane zarówno na poziomie krajowym, jak i przez konkretne szkoły w okresie edukacji zdalnej.

Czy w szkole dzięki pandemii dokonała się rewolucja cyfrowa? Jaka będzie polska szkoła i edukacja po pandemii? Co się zmieni?
Jak wykorzystać doświadczenia edukacji zdalnej?
Jak wspierać cyfryzację szkół po pandemii?
Jak wykorzystywać technologie w edukacji? Jak za ich pomocą angażować uczniów w proces nauczania, by stały się nie tylko atrakcyjną oprawą dla tradycyjnego modelu przekazywania wiedzy?
Jak wyrównywać nierówności edukacyjne, które pogłębiła pandemia?

Prosimy o rejestrację online do dnia 7 czerwca 2021 r. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne. Link do wydarzenia zostanie przesłany do osób zarejestrowanych.

Więcej informacji: Komisja Europejska w Polsce

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.