Przejdź do treści
Czy jest demokracja nieliberalna? | debata online
Data/Czas: 23/02/2021 | 17:00-17:00
Lokalizacja: | |

W imieniu Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego zaprasza prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, autor poniższego wprowadzenia.
Demokracja z greki demos – lud, krátos – władza, czyli dosłownie rządy ludu, ludowładztwo. Znaczenie tego pojęcia uległo zmianie na przestrzeni wieków od starożytności – demokracja bezpośrednia do demokracji przedstawicielskiej, która wywodzi się w znacznym stopniu z idei i instytucji, które rozwijały się w Europie w średniowieczu, oświeceniu oraz podczas rewolucji amerykańskiej i francuskiej.


Dzisiaj, mówiąc o demokracji, często rozumiemy nie tyle ustrój, w którym decyduje większość, ile złożony system społeczno-polityczny, charakteryzujący się specyficzną kulturą demokratyczną i zapewniający konstytucyjną ochronę praw jednostki. Taką demokrację nazywamy liberalną. Charakteryzuje się ona takimi przesłankami, jak: pluralizm polityczny, równość wobec prawa, prawa obywatelskie, prawa człowieka oraz społeczeństwo obywatelskie. W tym miejscu należy przywołać słowa Madeleine Albright: „W systemach prawdziwie demokratycznych przywódcy szanują nie tylko wolę większości, lecz także prawa mniejszości. W przeciwnym wypadku nie można mówić o demokracji. Oznacza to konstytucyjny imperatyw ochrony praw jednostki, nawet gdy kłóci się on z interesem partii rządzącej”.

Czy jest demokracja nieliberalna? Czy to jeszcze jest demokracja?
termin | 23/02/2021, wtorek, godz. 17
miejsce | online  transmisja na żywo na ecs.gda.pl, fb.com/ecsgdansk i fb.com/gdanskpl
goście:
prof. Małgorzata Kowalska | filozofka polityki, kierowniczka Katedry Filozofii i Etyki Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
prof. Elżbieta Korolczuk | socjolożka ruchów społecznych, profesor The School of Historical and Contemporary Studies Södertörn University, Sztokholm, Szwecja
prof. Jerzy Zajadło | prawnik i filozof, Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, członek-korespondent PAN i PAU
prof. Dariusz Filar | ekonomista, Uniwersytet Gdański, były członek Rady Polityki Pieniężnej
widownię reprezentują
Adam Sobina, student ekonomii, Uniwersytet Gdański
Szymon Tasiemski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
moderator | dr Jacek Koltan, filozof i politolog, Europejskie Centrum Solidarności

Europejskie Centrum Solidarności

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.