Przejdź do treści
Co z tą gospodarką? | debata online
Data/Czas: 18/05/2021 | 17:00-17:00
Lokalizacja: | |

W imieniu Klub Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego zaprasza prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, autor poniższego wprowadzenia. CO Z TĄ GOSPODARKĄ? Kryzys, jaki wywołała pandemia COVID-19, stanowi wyzwanie dla całej gospodarki – globalnej, regionalnej, gminnej, krajowej. A w konsekwencji dla gospodarek domowych milionów ludzi. Skutki tego kryzysu są w poszczególnych sektorach czy przedsiębiorstwach różne, zależą od wielu czynników, m.in. od tego, czy jest możliwe dostosowanie produkcji do zakłóceń w łańcuchach dostaw, czy wytwarzane usługi i produkty mają zbyt w trakcie pandemii, czy praca może przejść w tryb zdalny… W tak głębokim kryzysie bardzo ważne jest, aby wsparcie otrzymały nie tylko sektory o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, lecz – co jeszcze ważniejsze – aby chronić miejsca pracy i pracowników.


Czy to nam się udało?
Obok doraźnych wyzwań wynikających z pandemii przed polską gospodarką piętrzą się wyzwania o charakterze długofalowym. Dane pokazują, że obecny system emerytalny w Polsce zmierza do zapaści. Udział zaawansowanych technologii jest niski, tak w produkcji, jak i w eksporcie, a poziom inwestycji nie wskazuje, by nadchodziła w tym zakresie poprawa. Niestabilność prawa i otoczenia biznesowego nie stwarza warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Ogromnym problemem staje się przestarzały system energetyczny, oparty na węglu kamiennym i brunatnym. Skoncentrowanie polityki gospodarczej na transferach socjalnych i konsumpcji odbywa się kosztem rosnącego zadłużenia państwa. Czy dalsze transfery socjalne i obietnice prezydenta Andrzeja Dudy będą mogły być realizowane? A co z małymi i mikroprzedsiębiorstwami? Czy one już bankrutują?

Podczas najbliższej debaty Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego, w gronie ekonomistów, samorządowców oraz przedsiębiorców, będziemy dyskutowali na temat perspektyw polskiej gospodarki. Serdecznie zapraszam na debatę.
prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń

 

KLUB MYŚLI OBYWATELSKIEJ im. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO
termin | 18 maja 2021, godz. 17
transmisja online | facebook.com/ecsgdansk, gdansk.pl, ecs.gda.pl
goście
Aleksandra Dulkiewicz | samorządowiec, prezydent Miasto Gdańsk
prof. Jerzy Hausner | ekonomista, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, projektu promującego ekonomię opartą na wartościach społecznych
Sławomir Łoboda | wiceprezes zarządu LPP, prezes Rady Fundacja Hospicyjna
Mieczysław Struk | samorządowiec, marszałek Pomorskiego
widownię reprezentują
Patrycja Błaszkowska, studentka biologii medycznej, Uniwersytet Gdański oraz zdrowia środowiskowego i BHP, Gdański Uniwersytet Medyczny
Adam Sobina, student ekonomii, Uniwersytet Gdański
moderator | prof. Dariusz Filar, ekonomista, Uniwersytet Gdański, były członek Rady Polityki Pieniężnej

Europejskie Centrum Solidarności

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.