Przejdź do treści
Data/Czas: 12/03/2019 - 11/02/2020 | 00:00-23:59
Lokalizacja: | |

Seminarium Klaus Zernack Colloquium to seria odbywających się co miesiąc wykładów Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (zgłoszenia do 31 stycznia). Głównym celem seminarium jest stworzenie forum do wymiany doświadczeń i poglądów, dotyczących aktualnie realizowanych projektów badawczych między historykami oraz przedstawicielami pokrewnych dyscyplin naukowych. Klaus Zernack Colloquium w roku akademickim 2019/2020 poświęcone będzie polskim muzeom historycznym i prowadzonej w nich edukacji historycznej. W Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat powstało wiele nowych muzeów, które odgrywają ważną rolę w kształtowaniu się tożsamości polskiego społeczeństwa i postrzeganiu przez niego jego własnej historii. Obok tworzenia od podstaw nowych muzeów podejmowano jednocześnie próby radykalnego zreformowania instytucji już istniejących.

Muzea stały się poligonem doświadczalnym różnych koncepcji ideowych i wystawienniczych: muzea-świątynie zastąpiły muzea-parki rozrywki, wzrosła rola multimediów jako środków przekazywania wiedzy. Obok tzw. muzeów narracyjnych powstały również takie, które umieściły autentyczne obiekty i ich historie w centrum uwagi. Próbowano zrealizować w praktyce koncepcję muzeum krytycznego, a obok wielkich narracji narodowych, do głosu dopuszczono historie mniejszości.

 

Chociaż zadaniem muzeów historycznych jest opowiadanie o przeszłości, to jako instytucje tworzone w teraźniejszości, są one mocno w niej zakorzenione. Prezentowana w nich historia i sposób jej opowiadania są sumą aktualnego stanu wiedzy, obowiązujących trendów i teorii, dostępnych technologii, ale również politycznych i ideowych preferencji ich twórców i fundatorów. Muzea są z jednej strony wyrazem kultury historycznej, a jako instytucje państwowe, utrzymywane ze środków publicznych, mogą stać się barometrem polityki historycznej. Z drugiej strony muzea stanowią nie tylko odbicie treści publicznych debat, ale również aktywnie na nie wpływają.

 

Celem cyklu wykładów Klaus Zernack Kolloquium w 2019 roku jest przyjrzenie się polskim muzeom historycznym i prowadzonej w niej edukacji muzealnej w kontekście międzynarodowym. Chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad rolą muzeów w kształtowaniu społecznego obrazu przeszłości, nad ich obecnymi problemami, wyzwaniami i przyszłością. Do zgłaszania referatów zapraszamy zarówno badaczki i badaczy, jak i osoby pracujące w muzeach.

 

Abstrakty w języku niemieckim lub angielskim (do 1500 znaków) wraz z krótkim opisem dorobku naukowego oraz danymi kontaktowymi i afiliacją naukową prosimy przesyłać najpóźniej do 31 stycznia 2019 r. na adres mailowy: malgorzata.popiolek@cbh.pan.pl (koordynacja: dr Małgorzata Popiołek-Roßkamp).

 

 

Informacje praktyczne:

Referaty zostaną wybrane z nadesłanych materiałów na zasadzie konkursu.
Cykl wykładów przewidziany jest na okres od marca 2019 r. do lutego 2020 r.
Spotkania będą miały charakter otwarty i odbywać się będą w drugi wtorek miesiąca o godz. 19:00 w bibliotece CBH PAN.
Wykłady (ok. 40 min) będą komentowane przez zaproszonych ekspertów.
Przed wykładem prosimy o dostarczenie krótkiego streszczenia zaplanowanej prezentacji (2-3 stron).
Wykłady będą wygłaszane w języku niemieckim. W specjalnych przypadkach możliwe jest wygłoszenie prezentacji w języku angielskim, przy czym pasywna znajomość języka niemieckiego jest warunkiem koniecznym.
Zapewniamy zakwaterowanie oraz zwrot kosztów podróży.

 

Źródło: Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie 

 

 

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.