Przejdź do treści
APLIKUJ JUŻ TERAZ: „Europa 1918-2018: zachować pamięć, kształtować przyszłość”
Data/Czas: 08/05/2018 - 31/07/2018 | 00:00-23:59
Lokalizacja: | |

Nowy program FWPN finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec

11 listopada 2018 roku przypada setna rocznica zakończenia I wojny światowej. Jednocześnie Polska obchodzi w tym dniu 100-lecie odzyskania niepodległości. Rocznice tych wydarzeń odbiją się echem także w polsko-niemieckich relacjach bilateralnych. Staną się impulsem dla społeczeństwa obywatelskiego obu krajów do podejmowania wspólnych inicjatyw twórczo kultywujących pamięć o przeszłości.

 

Rocznice wydarzeń historycznych stanowią szczególną okazję do refleksji nad przeszłością i nad współczesnym jej postrzeganiem. Na I wojnę światową patrzy się w wielu krajach przede wszystkim z narodowej perspektywy. Warto wzbogacić ją o szerszy, europejski kontekst.

 

Otwarty dialog różnych kultur pamięci oraz uświadomienie sobie wspólnych, europejskich wartości, może przyczynić się do wzrostu świadomości historycznej i umocnienia tożsamości europejskiej. Ma także zachęcić Polaków i Niemców do podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz przyszłości europejskiej wspólnoty.

 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza nabór projektów do programu: „Europa 1918-2018: zachować pamięć, kształtować przyszłość”. Ma on umożliwić społeczeństwu obywatelskiemu obu krajów realizację wspólnych projektów nawiązujących do wydarzeń rocznicowych, wspierać kulturę pamięci i uświadamiać znaczenie Europy jako projektu na rzecz pokoju i dobrobytu.

 

Kryteria wsparcia:  

Kto?

Program skierowany jest do polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie zamierzają zrealizować projekt nawiązujący do wydarzeń rocznicowych w Europie 1918-2018.

 

Co?

Wspólne inicjatywy różnego typu, z wyłączeniem projektów o charakterze stricte  kulturalnym czy sportowym. Projekty, których celem jest odkrywanie i zachowanie historycznego dziedzictwa miejsc, dialog  ponad granicami o przyczynach i skutkach wojny, o zdobyczach procesu zjednoczenia Europy (pokój, demokracja, prawa człowieka, wolność słowa) i sposobach ich zachowania w obliczu tendencji kryzysowych i dezintegracyjnych. Wspólne projekty mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 30.000 PLN/7.000 Euro. Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu.

 

Kiedy?

Termin składania wniosków: 08.05.2018-31.07.2018

Okres realizacji projektów: 20.06.2018-26.10.2018

 


Jak?

Wnioski można składać w całym wymienionym okresie, odmiennie niż w zwykłym trybie składania wniosków do FWPN nie później niż miesiąc przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski składane są w przeznaczonym dla wnioskodawców systemie online. Prosimy o zaznaczenie w polu „tytuł projektu”, że wniosek składany jest w ramach programu „Europa 1918-2018”.

 

Uwagi:

Zarząd FWPN decyduje o przyznaniu środków na podstawie kryteriów jakościowych, koncentrując się szczególnie na projektach typu „grassroots“ oraz na projektach innowacyjnych, które włączają nowe grupy docelowe.

 

Elementem każdego projektu musi być włączenie możliwie dużej liczby partnerów  lokalnych oraz medialnych, aby zagwarantować  dobrą widoczność projektu i  poprzez przykład dobrych praktyk dotrzeć do potencjalnych naśladowców.

 

Linia projektowa działa z zastrzeżeniem dostępności wystarczających środków. Jeżeli środki zostaną wyczerpane przed upływem podanych okresów jej trwania, wnioskodawcy zostaną poinformowani o zakończeniu naboru projektów na stronie internetowej Fundacji.

 

Przedział czasowy realizacji projektu nie może przekraczać 26.10.2018. Wspierane projekty muszą zostać skutecznie rozliczone w okresie jednego miesiąca od ich zakończenia, jednak nie później niż do 16.11.2018. Wypłata przyznanych środków nastąpi w dwóch ratach: 50% na początku i 50% po przedłożeniu końcowego rozliczenia projektu.

 

Nie można łączyć środków finansowych z linii projektowej z regularnym finansowaniem projektów przez FWPN w ramach tego samego przedsięwzięcia. Wsparcie danej instytucji w ramach okolicznościowej linii projektowej możliwe jest tylko raz. O dofinansowanie z programu nie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.

 

Pozostałe, ogólne informacje i uwagi dotyczące składania wniosków, realizacji projektów i ich rozliczania znajdą Państwo na stronach FWPN.

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.