Przejdź do treści
50 lat Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO. Osiągnięcia i wyzwania w Europie
Data/Czas: 08/06/2022 - 10/06/2022 | 00:00-00:00
Lokalizacja: | |

MCK: Zapraszamy do składnia propozycji referatów na konferencję „50 lat Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO. Osiągnięcia i wyzwania w Europie”, która odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie w dniach 8 – 10 czerwca 2022 r. Celem konferencji jest podsumowanie osiągnięć, ocena stanu obecnego, sformułowanie prognoz i zadań na przyszłość. Na propozycje czekamy do 18 lutego.  Przypadająca w 2022 r. 50. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Generalne UNESCO „Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa kultury i natury” to świetna okazja by podsumować dotychczasowe doświadczenia Europy w obszarze Światowego Dziedzictwa Europy UNESCO oraz zastanowić się nad dalszym rozwojem i udoskonalaniem naszych przedsięwzięć. Organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej jest MCK i Polski Komitet ICOMOS, a współorganizatorem Urząd Miasta Krakowa. Termin składania wniosków: 18 lutego 2022 r.

Data konferencji: 8–10 czerwiec 2022 r.
Termin składania wniosków: 18 lutego 2022 r.
Lokalizacja: Kraków / online
Język: angielski
Opłata konferencyjna: brak

 

REFERATY POWINNY DOTYCZYĆ JEDNEGO Z PONIŻSZYCH TEMATÓW WIODĄCYCH:
1. Dorobek i doświadczenia Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa w Europie.
2. Doświadczenia i problemy europejskich miast wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
3. Ocena obecnej sytuacji i perspektywy rozwoju Listy Światowego Dziedzictwa.
4. Możliwości wykorzystania doświadczeń w krajowych systemach ochrony dziedzictwa.
5. Potrzeby modyfikacji wynikające z doświadczeń europejskich — co Europa może zaproponować Liście Światowego Dziedzictwa?
6. Współpraca wyszehradzka jako przykład regionalnej troski o miejsca z Listy Światowego Dziedzictwa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU ZGŁOSZEŃ:

Propozycje 20-minutowych prezentacji powinny zawierać:
– krótką notkę biograficzną z tytułem i przynależnością instytucjonalną
– wskazanie, do którego tematu jest proponowany referat
– tytuł oraz maksymalnie 150-wyrazowe streszczenie w języku angielskim.
Propozycje wystąpień prosimy przesłać na adres e-mail: unesco50@mck.krakow.pl do 18 lutego 2022 r. Powiadomienia o przyjęciu zostaną wysłane do 31 marca 2022 roku.
Więcej informacji o tematach oraz samej konferencji można znaleźć tutaj: https://cutt.ly/BIOpkko.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim, a po niej zostanie opublikowana recenzowana publikacja. Wszystkie artykuły o długości do 4000–6000 wyrazów, przesłane w terminie (który zostanie ogłoszony później), będą brane pod uwagę do publikacji.
Nie ma opłaty konferencyjnej. Koszty transportu i zakwaterowania pokrywają sami uczestnicy konferencji (jeśli konferencja odbywa się w MCK w Krakowie).
Ze względu na nieprzewidywalny charakter pandemii COVID-19 konferencja zostanie zorganizowana w formie tradycyjnej w siedzibie MCK w Krakowie lub w sposób hybrydowy z wykorzystaniem technologii on-line.

 

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.