Przejdź do treści
CO ZNACZY DLA CIEBIE PRZEŁOM LAT 80. I 90. XX WIEKU? | nabór
Data/Czas: 01/10/2022 | 10:00-16:00
Lokalizacja: Europejskie Centrum Solidarności | Plac Solidarności 1 | Gdańsk

Europejskie Centrum Solidarności: Podziel się swoimi wspomnieniami i przemyśleniami na temat okresu transformacji. Osoby mieszkające w Gdańsku lub okolicach zapraszamy do udziału w warsztatach poświęconych okresowi transformacji przełomu lat 80. i 90. XX wieku. Przyjdź i podziel się z nami swoimi wspomnieniami, przemyśleniami. Czekamy na zgłoszenia osób w każdym wieku, każdej płci, wykonujące różne zawody, również osoby, które nie mają bezpośrednich doświadczeń z omawianego okresu. Termin nadsyłania zgłoszeń | 10 września 2022. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni do 15 września.


Aby zostać zaproszonym do udziału w warsztatach, należy wypełnić formularz.
Wybrani uczestnicy wezmą udział w serii ćwiczeń grupowych mających na celu przypomnienie lat 1980–1990. Będzie to przyjazna, nieformalna wymiana doświadczeń, wspomnień i refleksji, do której nie trzeba się wcześniej przygotowywać, ale która jednak będzie wymagała pewnego wysiłku i zaangażowania.
Warsztaty potrwają około 6 godzin.
Organizatorzy zapewniają lunch i przerwy kawowe.
Ponadto każdemu aktywnemu uczestnikowi i uczestniczce po zakończeniu warsztatów zostanie zaoferowane podziękowanie w wysokości 50 euro.
Warsztaty będą częścią projektu badawczego Constructive Advanced Thinking (CAT) pt. „Reconstituting Publics through Remembering Transitions: Facilitating Critical Engagement with the 1980-90s on Local and Transnational Scales” [Odbudowywanie społeczności poprzez pamiętanie o czasach przemian. Wspieranie krytycznego podejścia do lat 80-90 XX wieku w skali lokalnej i ponadnarodowej]. Realizowany przez dr Agnieszkę Mrozik (Polska Akademia Nauk), dr Ksenię Robbe (Uniwersytet w Groningen) i dr. Andreia Zavadskiego (Uniwersytet Humboldta w Berlinie), projekt ten poświęcony jest dialogicznemu pamiętaniu okresu transformacji z przełomu lat 80. i 90. XX wieku w kilku krajach Europy Wschodniej, w tym w Polsce.

Warsztaty odbędą się przy wsparciu Europejskiego Centrum Solidarności i Biura Regionalnego Fundacji Friedricha Eberta Dialog Europa Wschodnia.

ECS

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.