Przejdź do treści
10. konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS
Data/Czas: 15/06/2023 - 12/07/2023 | 00:00-23:59
Lokalizacja: | |

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu: Do 12 lipca br. można składać wnioski do 10. konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS. Nagroda jest przyznawana wspólnie przez Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i niemiecką fundacją badawczą Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation). Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowczyń i naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym, będącym rezultatem tej współpracy w dowolnej dziedzinie nauki, w tym także w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Dzięki Nagrodzie COPERNICUS organizatorzy wspierają i promują polsko-niemiecką współpracę naukową i wyjątkowe osiągnięcia, które są jej efektem.

Nagroda COPERNICUS jest przyznawana w drodze konkursu dwóm współpracującym uczonym – jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w Niemczech. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR – po 100 000 EUR dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju polsko-niemieckiej współpracy naukowej. Konkurs jest skierowany do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki, w tym do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

Do zgłaszania kandydatek i kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Autonominacje także będą rozpatrywane. Kandydaci muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, być zatrudnieni na uczelni państwowej lub w jednostce naukowej w Niemczech albo w podmiocie należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce oraz być zaangażowani w bieżące projekty badawcze. Szczególnie zachęcamy do nominowania kobiet.

Nagroda COPERNICUS jest wspólną inicjatywą Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), realizowaną od 2006 roku. Wyróżnienie nosi imię astronoma Mikołaja Kopernika (1473-1543) i ma na celu podkreślenie bliskiej współpracy badawczej między dwoma krajami. Nagroda jest przyznawana co dwa lata. Dotychczas nagrodzono dziewięć wybitnych tandemów naukowych.

Kandydatów w dziesiątym konkursie o nagrodę COPERNICUS (edycja 2024) zgłaszać można do 12 lipca 2023.

Więcej informacji na temat Nagrody Copernicus można znaleźć na stronie rg.pl/oferta/nagroda-copernicus/

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.