Przejdź do treści

Rządy swojaków

Chociaż poparcie dla rządzącej ekipy przez ostatni rok znacząco spadło, trzeba się już chyba z tym pogodzić, że przez 6 lat rządów PiS (z Solidarną Polską) poszerzył swój żelazny elektorat z 23 do 30 procent. Nie odbierają mu go kolejne afery – oszczędzę czytelnikom ich wyliczenia – rekordowa inflacja i przerażająca liczba zgonów na COVID-19. Z ponad 5 milionami Polaków partia Kaczyńskiego związała się na dobre i złe. Tych wyborców PiS straci chyba dopiero na skutek rozpadu po zmianie przywództwa. Nie przejdą oni bynajmniej do konkurencji, ale w dniu wyborów pozostaną w domu. Trudno powiedzieć, co zrobi rozczarowana Polskim Ładem drobna klasa średnia, która widziała w PiSie protektora przed ponadnarodowymi korporacjami, podobnie jak jego elektorat promodernizacyjny, uwiedziony krytyką zależnego rozwoju i przekonany do koreańskiego modelu gospodarczego sprzed 50 lat. Zarzuca się opozycji, że temu elektoratowi nie ma niczego do zaoferowania, ale cóż by właściwie mogła poza „powrotem do normalności”? Kolejny miraż trzeciej drogi? Czyż zdecydowana większość Polaków nie chce właśnie tego, żeby „było normalnie”? I czy to nie tą figurą – państwem normalnym, nie papierowym – zyskał PiS wyborców po aferze taśmowej?

Swoją polityką socjalną oraz ideologiczną zaciska więc partia Kaczyńskiego związek z ludźmi, których uzależnia od państwa finansowo i wiąże z nim emocjonalnie, podnosząc ich resentymenty do rangi archaicznej doktryny. Raport Dobra zmiana w Miastku Macieja Gduli i współpracowników ujawnia to, co już wcześniej można było usłyszeć: Pewnie, że kradną, ale też się dzielą! (wedle jednego z sondaży, ok. 20 procent zwolenników tej partii uważa, że świadczenia socjalne wypłacane są z jej własnych funduszy!). Socjalny elektorat PiS – Gdula nazywa go cynicznym – świadomy jest przekrętów rządzących, ale dokonuje rachunku zysków i strat. Tym sympatykom PiSu nie można odmówić zresztą racjonalności – racjonalności celowej, jak by to ujął Max Weber; tym najbardziej żelaznym – w kategoriach Webera: wartościowo-racjonalnym – wystarczy, że rządząca partia demonstruje codziennie wrogość wobec ich własnych wrogów. Dzięki temu przyzwyczailiśmy się już do stanu, który wcale nie jest oczywisty – władza nawet nie ukrywa, że nie rządzi w interesie tych, którzy jej nie popierają. Nie ma im niczego do powiedzenia poza inwektywami.

Obserwatorzy sceny politycznej od dawna mówią o „bańkach elektoratu”, między którymi nie ma przepływu, z retoryczną przesadą mówi się nawet o politycznych plemionach, choć przeciwnicy PiSu tworzą raczej luźną konfederację plemion.  W każdym razie między partią Kaczyńskiego a jej zagorzałymi zwolennikami ukształtował się związek, który Jane Mansbridge w jednym z najważniejszych tekstów politologicznych ostatnich dziesięcioleci (Rethinking Representation, The American Political Science Review Vol. 97, 2003, No. 4), nazwała reprezentacją żyroskopową. Tacy reprezentanci, mówiąc w największym skrócie, to „swojaki” – ludzie tacy sami, jak ich wyborcy, a w każdym razie przez nich za takich uważani. Oddając swój głos na kogoś podobnego do siebie, „żyroskopowy wyborca” zakłada, że jego reprezentant będzie kierować się w niejednoznacznych sytuacjach tą samą busolą – jego własnym rozsądkiem i wartościami. „Żyroskopowy polityk” jest więc nie tylko reprezentantem swojego wyborcy – jest też dla niego reprezentatywny. W społeczeństwach wieloetnicznych „przedstawicielem żyroskopowym” będzie polityk wybrany przez etniczną mniejszość, ale nie dlatego, że dobrze broni jej interesów, tylko że do niej należy.

„Reprezentacja żyroskopowa” służy zatem polityce tożsamości, ale – i tego właśnie dowodzą lata rządów PiSu – nie tylko tych wyraźnych, odrębnych i mniejszościowych, bo takimi nie wygrywa się wyborów. Ma ona być antidotum na zasadniczą słabość władzy reprezentacyjnej, czyli jej alienację, wyobcowanie od rządzonych. „Żyroskopowi reprezentanci” nie muszą być więc od nich mądrzejsi – przeciwnie, powinni być mądrzy ich mądrością, czyli też głupi ich głupotą. (Trudno o lepszą ilustrację tego stwierdzenia jak wypowiedź prezydenta Dudy o swojej niechęci do szczepień; jak wielu jego wyborców po prostu nie lubi, kiedy go kłują.) Nie oczekuje się też chyba od nich, by stali wyżej moralnie. PiS nie traci więc w sondażach za nadużywanie władzy, gdyż jego zwolennicy postępowaliby zapewne podobnie, gdyby tylko mieli taką możliwość. Słowem – „żyroskopowi wyborcy” wybaczą władzy to wszystko, co wybaczyliby sobie. Hipokryzja słusznie uchodzi za prywatną przywarę, w sferze publicznej jest natomiast wyrazem uznania dla norm, którym trudno sprostać. Obecna władza nawet nie udaje, że tego próbuje; jej się to „po prostu należy”.

Czy jednak pojęcie „reprezentacja żyroskopowa” nie jest jedynie bardziej elegancką nazwą polityki populistycznej i właściwie niewiele wnosi do wyjaśnienia samego fenomenu? Zanim odniosę się do tej kwestii chciałbym jeszcze zauważyć, że we współczesnej Polsce ukształtowały się w rzeczywistości dwa ludy. Głębokiego podziału społecznego nie można przecież, wbrew propagandzie PiSowskiej i sejmowej retoryce premiera Morawieckiego (należącego skądinąd do finansjery górnej półki), ujmować w kategoriach ludu i elity. Przez sześć lat partia Kaczyńskiego dorobiła się – głównie na posadach w spółkach skarbu państwa – własnej elity gospodarczej, a polityka ministra Czarnka ma na celu nic innego jak stworzenie takowej w kulturze. Z drugiej strony, elektorat opozycji – nawet jeśli ma on głównie wielkomiejski charakter – nie ogranicza się bynajmniej do inteligencji. Widać to już na manifestacjach antyrządowych, począwszy od czarnych marszów; średnia wykształcenia jest na nich z pewnością wyższa niż na smoleńskich miesięcznicach, ale emocje podobne, choć demonstracje opozycyjne mają jeszcze swój esprit; widział ktoś dowcipne hasła na masówkach sympatyków PiSu?

Populistycznej polityce nie można jednak odmówić pewnej wartości. Stabilizuje ona system, w którym władza ciąży ku alienacji ze swej natury. Populizm – już od czasów secesji plebejuszy w republice rzymskiej – jest więc pewną korektą rządów sprawowanych przez sprofesjonalizowaną elitę (w demokracji nie rządzi przecież żaden lud, tylko politycy podzieleni na partie). W 2015 roku wielu obserwatorów polskiej sceny politycznej rozczarowanych Platformą Obywatelską, widziało w rządach PiSu taką właśnie korektę; nawet większość przeciwników PiS nie traktowała zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy jako dopustu bożego i początku końca – nie ma w końcu demokracji bez alternacji. O ile dobrze zapamiętałem, tylko Waldemar Kuczyński już wtedy bił na alarm i trafnie przewidział rozwój wypadków: PiS to opozycja antysytemowa, Kaczyński nie będzie korygował systemu, ale go zniszczy. Jeśli więc już politykę tej partii ujmować w kategoriach populizmu, trafniej będzie ją nazwać pełzającą bądź hybrydową rewolucja populizmu. Mam przy tym wrażenie, że większość PiSowskiego ludu – nawet jeśli dyszy żądzą odwetu na znienawidzonych elitach – może tego nie rozumieć. Liberalna idea władzy ograniczonej nie jest bowiem wcale naturalna; przeciwnie, już Monteskiusz widział jej miejsce dopiero w cywilizowanym społeczeństwie, w którym obywatel nad materialną korzyść przedkłada bezpieczeństwo i wolność, a te dają mu właśnie podział władzy i rządy prawa.

Można chyba powiedzieć, że jeśli współczesna Polska, podzielona na trzy segmenty – bo przecież obok ludu pisowskiego i antypisowskiego jest jeszcze i taki, dla którego „jedni warci są drugich” – pozostaje jeszcze społeczeństwem, to tylko dzięki procesom produkcji, wymiany i konsumpcji. Szczęśliwie w relacjach między ludźmi zazwyczaj pośredniczą jakieś rzeczy, nie mamy więc jeszcze, jak w apartheidzie, gospodarki podzielonej na segmenty, ale też z tego samego względu na istniejącym podziale cierpią najbardziej relacje intymne: rodzinne i przyjacielskie. Cierpi też na niej oczywiście racjonalność ekonomiczna, kiedy koncern paliwowy kupuje lokalną prasę, a spółki Skarbu Państwa sponsorują choćby wybory Człowieka Wolności (ponownie został nim właśnie Jarosław Kaczyński). Na co dzień jednakże nie zauważamy, jak bardzo ideologiczne stały się już pieniądze, które zarabiamy i wydajemy; przekonałem się o tym na własną rękę, kiedy wspomogłem fundusz dla uchodźców PAH Granica, a bank PKO z prezesem nominowanym przez obecną władzę zablokował na kilka dni mój przelew. A że sam przestałem tankować paliwo w Orlenie, podejrzewam, że nawet zakupy w osiedlowych sklepikach nie oparły się wielkiej polityce.

 

Socjolodzy długo jeszcze będą się zastanawiać, czy PiS ze swoją polityką konfliktowania społeczeństwa jedynie wydobył na powierzchnię to, co istniało w jego głębi, czy też owe podziały instrumentalnie pogłębił, by wedle formuły Machiavellego „zdobyć władzę i ją utrzymać”. Nie sądzę by na to pytanie można było jednoznacznie odpowiedzieć, wskaźniki opinii publicznej oddają bowiem raczej ogólny klimat niż jednostkowe, ugruntowane przekonania. Bez wątpienia PiS stworzył jednakże warunki, w których można wyartykułować poglądy niegdyś skrywane bądź ujawniane niechętnie (choć Polacy na tle innych społeczeństw europejskich byli zawsze zaskakująco szczerzy). Nie tyle podniósł tę drugą Polskę z kolan, co udzielił jej głosu i przekonał, że to święty dla demokracji głos ludu. Fani disco polo mogli słuchać tej muzyki i bawić się do niej w podlaskich tancbudach, nie oczekiwali jednak, że trafi ona do telewizji; rozumieli, że ta będzie transmitować raczej Krakowiaków i górali, bo telewizja publiczna musi również kształtować gusty, a nie tylko im schlebiać. Pisowska propaganda głosiła, że PiS odebrał państwo elitom, by oddać je ludziom (krytycy dodawali: ludziom PiSu) i przynajmniej co trzeci Polak uważa obecnie, że to się udało. W dobie kryzysu instytucji przedstawicielskich partia Kaczyńskiego ze swoją „reprezentacją żyroskopową” odniosła więc sukces.

Niestety, sukces instytucji reprezentacji jest porażką samej demokracji, bo spowodował coś, przed czym przestrzegał już Alexis de Tocqueville mniej więcej dwieście lat temu obserwując młodą demokrację amerykańską. PiS dysponujący elektoratem od 30 do 43 procent stworzył „frakcję większościową” i z jej przyzwoleniem realizuje politykę dyskryminacji przeciwników. De Tocqueville nazwał taką formę rządów „tyranią większości”, choć bardziej niż o liczbę chodzi tu o jej zwartość, pewność swych racji i determinację. Nawiązujący często do Tocqueville’a dwudziestowieczny klasyk teorii demokracji, Robert Dahl, uważał już w latach sześćdziesiątych, że taka sytuacja nie jest możliwa: społeczeństwo jest zbyt zróżnicowane, by mogła w nim powstać większość tego rodzaju – możliwe są jedynie konfederacje mniejszości tworzące okazjonalne większości. Dahl zakładał jednak, że między rządzącymi i rządzonymi zachodzi klasyczna relacja reprezentacji, podczas gdy „reprezentacja żyroskopowa” rozluźnia tę zależność, zapewniając politykom niemal bezkarność. Znaczy to tyle, że nawet jeśli tylko niewielka część elektoratu PiSu popiera podsłuchiwanie opozycji i możliwe wpływanie na wynik wyborów czy wojnę z Unią Europejską, to uważając partię Kaczyńskiego za „swojaków” będzie ją jednak popierać, a więc i legitymizować jej działania. Może dopiero inflacja wstrząśnie ich – ha, ha! – sumieniem. Edmund Burke wyraził się kiedyś, że do triumfu zła wystarczy, by dobrzy ludzie nie robili niczego.

 

Andrzej Waśkiewicz

Andrzej Waśkiewicz

historyk idei z Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnio wydał książkę "Ludzie-rzeczy-ludzie. O porządkach społecznych, w których rzeczy łączą, a nie dzielą" (2020).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The shortcode is missing a valid Donation Form ID attribute.

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.